6.11.10

editorial project summary

pàgina proposta com a sumari. el projecte senser intenta mantenir una coherencia, en aquest cas vaig intentar que el sumari fos més proper a les portades proposades que l'interior de la revista. tambè es pot observar que he afegit algun element cinematogràfic més com la numeració de les pàgines. en tota la revista se l'hi dona molta importancia a la fotografia ja que la associació d'idees, cinema-cel·luloide, cel·luloide-fotogramas, és facil, així doncs en aquest redisseny, les fotos són importants, tant o més que ets blancs.

página propuesta como sumario. el proyecto entero intenta mantener una coherencia, en este caso intenté que el sumario fuera más cercano a las portadas propuestas que el interior de la revista. también se puede observar que he añadido algún elemento cinematográfico más como la numeración de las páginas. en toda la revista se le da mucha importancia a la fotografía ya que la asociación de ideas, cine-celuloide, celuloide-fotogramas, es fácil, pues en este rediseño, las fotos son importantes, tanto o más que eres blancos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada