9.1.14

#enMaskarada 2014

es tracta de un projeta que durará tot el 2014. l'objectiu es finalitzar l'any amb 52 maskaras dibuixades, una semanalment.

se trata de un proyecto que durará todo el 2014. el objetivo es finalizar el año con 52 maskaras dibujadas, una semanalmente.
#01: la Muerte.

 #02: el Gato.

 #03: el Oni.

#04: Ganesha.

26.12.12

carteleria NPK

es tracta d'unes mostres de el tipus de cartelleria que he realitzat per a la Associació NPK de Barcelona. són cartells informatius d'events organitzats per l'associació.

se trata de unas muestras del tipo de cartelería que he realizado para la Asociación NPK de Barcelona. son carteles informativos de eventos organizados por la asociación.


2.10.11

just wake

després d'una bona migdiada els zombis també es desentumeixen, s'estiren, es graten el que els pugui quedar d'aquest penjall podrit pell d'entre les cames, rugeixen el típic so gutural de cordes vocals en descomposició i totes aquestes coses que els vius fan al despertar-se.

después de una buena siesta los zombis también se desentumecen, se estiran, se rascan lo que pueda quedar de ese colgajo podrido de piel de entre las piernas, rugen el típico sonido gutural de cuerdas vocales en descomposición y todas esas cosas que los vivos hacen al despertarse.


25.9.11

slothful

després d'un grotesc menjar, segur que a algun zombi li sorgeix l'instint zombi de buscar calor i fer una migdiada. com la intel.ligència no els dóna per a molt, probablement, algun es ficar les mans dins de les seves pròpies entranyes putrafactas, o fins i tot intentessin ficar-se els peus per l'anus.

después de una grotesca comida, seguro que a algún zombi le surge el instinto zombi de buscar calor y echarse una siesta. como la inteligencia no les da para mucho, probablemente, alguno se mete las manos dentro de sus propias entrañas putrafactas, o incluso intentaran meterse los pies por el ano.

12.9.11

brains gourmet

la carronya més exquisida pels zombis són els cervells. els més apreciats són els carnosos i calents, amb la tapa dels cervells recent aixecada. sempre he pensat que els zombis prefereixen cervells de persones calbes o afaitades,  d'aquesta manera no barregen el menjar amb aquesta sensació tan repugnant que és tenir pèls dins la boca dirigint-se escorredissament cap a la gola mentre s'enrredan a la campaneta.

la carroña más exquisita para los zombis son los cerebros. los más apreciados son los carnosos y calientes, con la tapa de los sesos reciente levantada. siempre he pensado que los zombis prefieren cerebros de personas calvas o afeitadas, de esta manera no mezclan la comida con esa sensación tan repugnante que es tener pelos en la boca escurriendose sin remedio hacia la garganta mientras se enredan en la campanilla.

28.8.11

smoker

no se que tenen els zombies que els fa éssers morts entranyables. serà per la falta de raciocini? o per la seva forma de ser simple de desitjos? aquesta zombie fumadora és un retrat de com seria una persona ésser viu, femella i fumadora en versió zombie.

no se que tienen los zombies que los hace seres muertos entrañables. será por la falta de raciocinio? o por su forma de ser simple de deseos? esta zombie fumadora es un retrato de cómo sería una persona ser vivo, hembra y fumadora en versión zombie.

9.8.11

hug lover

un zombi molt contradictori. és un amant de les abraçades, dóna abraçades gratis però no pot, no te braços!! tot i així, tampoc crec que et deixesis donar una abraçada per un zombi, tingui o no braços, sigui o no amant de les abraçades.

un zombi muy contradictorio. es un amante de los abrazos, da abrazos gratis pero no puede, no tiene brazos! sin embargo, tampoco creo que te dejaras dar un abrazo por un zombi, tenga o no brazos, sea o no amante de los abrazos.

5.8.11

rule num. 5

la cinquena llei del neourbanako diu que cal empitjorar el ridícul. per exemple, sempre serà molt més pitjor que ridícul, que un colom se't cagui en el cabell per culpa d'un esternut, mentre estàs fent caca a l'aire lliure mentre esternudes i surten disparats uns mocs molt llargs del nas de manera molt compromesa, que només estar fent caca a l'aire lliure mentre esternudes i surten disparats uns mocs molt llargs del nas de manera molt compromesa.

la quinta ley del neourbanako dice que hay que empeorar el ridículo. por ejemplo, siempre será mucho más peor que ridículo, que una paloma te cague en el pelo por culpa de un estornudo, mientras estás haciendo caca al aire libre mientras estornudas y salen disparados unos mocos muy largos de la nariz de forma muy comprometida, que sólo estar haciendo caca al aire libre mientras estornudas y salen disparados unos mocos muy largos de la nariz de manera muy comprometida.

24.7.11

a guernica

això és un reflex d'un pessic, d'una vida, d'un a persona, d'un planeta, d'una galàxia, d'un univers.
inspirat en el Guernica de Picasso. il·lustració realitzada amb Photoshop CS4.
mides: 560 x 210 mm.


esto es un reflejo de un pellizco, de una vida, de un a persona, de un planeta, de una galaxia, de un universo.
inspirado en el
Guernica de Picasso. ilustración realizada con Photoshop CS4.
medidas: 560 x 210 mm.
 

13.7.11

skate

de reciclatge per la vida, un skate al carrer em vaig trobar. per fer travelings vaig pensar, però aleshores primer l'hauré de pintar.

de reciclaje por la vida, un skate en la calle me encontré. para hacer travellings pensé, pero entonces primero pintarla tendré.