15.1.11

guideline parkty

es tracta de la presentació de la imatge corporativa de parkty, un festival musical interurbà allotjat a un parc de la ciutat on se celebri. el parc albergarà diferents carpes pels diferents estils musicals.
la imatge corporativa consta de l'unitat d'identificació, els criteris de reprodució, la papereria, la campanya publicitaria, el welcome park i la senyalització.

se trata de la presentación de la imagen corporativa de parkty, un festival musical interurbano alojado en un parque de la ciudad donde se celebre. el parque albergará diferentes carpas por los diferentes estilos musicales.
la imagen corporativa consta de la unidad de identificación, los criterios de reprodución, la papelería, la campaña publicitaria, el welcome park y la señalización.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada