2.11.10

watchin' getty gives you wellcome

primer de tot, donar la benvinguda a aquest pantá creatiu meu, en el aterrador, brut i lleig món web, així que... benvinguts!!!
1er. premi del concurs, "crea tu videoclip musical con Getty Images". Getty Images i UserFarm es van unir per crear un concurs audiovisual en el que l'objectiu era fer un video musical amb les imatges, videos i músiques que ofereix Getty Images.  la meva idea era mostrar a uns nens fent zapping, així a la televisió, la programació sencera és material de Getty Images. el premi és un iPad i un bonus d'un any a thinkstock.
montatge: AfterEffects CS4.

ante todo, dar la bienvenida a este pantano creativo mío, en el aterrador, sucio y feo mundo web, así que... bienvenidos!
1er. premio del concurso, "crea tu videoclip musical con Getty Images". Getty Images y UserFarm se unieron para crear un concurso audiovisual en el que el objetivo era hacer un video musical con las imágenes, vídeos y músicas que ofrece Getty Images. mi idea era mostrar a unos niños haciendo zapping, así en la televisión, la programación entera es material de Getty Images. el premio es un iPad y un bonus de un año a thinkstock.
montaje:
AfterEffects CS4.


2 comentaris: