4.11.10

editorial project covers

3 propostes de portades pel redisseny de la revista Dirigido por. projecte realitzat per a la assignatura de Gràfica Editorial de BAU.
la intencio del projecte era... era que el redisseny moles mes que el disseny actual. he intentat que cada portada fos com un cartell de cinema amb la col·locació i composició de les imatges i les tipografies utilitzades. he utilitzat de manera sutil recursos cinematogràfics com una fotografia encuadrada recordant un fotograma.

3 propuestas de portadas por rediseño de la revista Dirigido por.  proyecto realizado para la asignatura de Gráfica Editorial de BAU.
la intención del proyecto era... era que el rediseño muelas más que el diseño actual. he intentado que cada portada fuera como un cartel de cine con la colocación y composición de las imágenes y las tipografías utilizadas. he utilizado de forma sutil recursos cinematográficos como una fotografía encuadrada recordando un fotograma.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada